nl en

De innovatieve kracht van ambachten, vakmanschap en ontwerp

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft geld ter beschikking gesteld om de innovatieve kracht van ambachtssector verder te versterken. Om te komen tot een zinvolle en gedragen besteding van dit budget, heeft Bureau &MAES op verzoek van het ministerie in het najaar van 2021 een onderzoek uitgevoerd met als kern een serie dialoogsessies met betrokkenen uit de sector: ambachtslieden, ontwerpers, museumdirecteuren, beroepsopleiders, fondsmedewerkers, ambtenaren en branchevertegenwoordigers gingen met elkaar in gesprek over mogelijkheden en onmogelijkheden. De gesprekken hebben geleid tot een rapport met adviezen aan het ministerie van OCW over de invulling van ‘De innovatieve kracht van ambachten, vakmanschap en ontwerp’. Op basis hiervan is het ministerie begin 2022 met de uitwerking aan de slag gegaan.

Bureau &MAES adviseerde over de aanpak en inrichting van het onderzoek, verzorgde de inhoudelijke voorbereiding en gespreksleiding van de dialoogsessies en schreef het adviesrapport.

Gerelateerde projecten

Medewerkersdag IND: RVN in beweging

  • Openbaar bestuur
  • Participatie en burgerschap
  • Wonen en leven